POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie loonasky.com (dalej: serwis).

2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Prestige Photo Tomasz Oczkowski, Antoniego Abrahama 16/66, 80-307 Gdańsk (dalej: administrator).

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4. Kontakt użytkownika z administratorem poprzez skorzystanie z form kontaktu udostępnionych w serwisie jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

5. Zbierane przez administratora dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem,
– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. komunikacji z użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b. promowania przez administratora produktów i/lub usług własnych poprzez kierowanie drogą elektroniczną informacji marketingowych o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością administratora, o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust. 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym osoba nie wycofa swojej zgody, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

2. Wycofanie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na czynności wykonane przez administratora wcześniej.

IV. Informacje o przetwarzaniu

1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione bez uprzedniej zgody użytkownika:
a. podmiotom powiązanym z administratorem,
b. podmiotom współpracującym z administratorem,
c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
f. kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe przetwarzane przez administratora nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik serwisu ma prawo:
– dostępu do treści swoich danych osobowych,
– sprostowania danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
– wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

3. W procesie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

2. O wszelkich zmianach w polityce prywatności użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w serwisie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie loonasky.com (dalej: serwis).

2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Prestige Photo Tomasz Oczkowski, Antoniego Abrahama 16/66, 80-307 Gdańsk (dalej: administrator).

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4. Kontakt użytkownika z administratorem poprzez skorzystanie z form kontaktu udostępnionych w serwisie jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

5. Zbierane przez administratora dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem,
– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. komunikacji z użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b. promowania przez administratora produktów i/lub usług własnych poprzez kierowanie drogą elektroniczną informacji marketingowych o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością administratora, o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust. 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym osoba nie wycofa swojej zgody, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

2. Wycofanie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na czynności wykonane przez administratora wcześniej.

IV. Informacje o przetwarzaniu

1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione bez uprzedniej zgody użytkownika:
a. podmiotom powiązanym z administratorem,
b. podmiotom współpracującym z administratorem,
c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
f. kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe przetwarzane przez administratora nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik serwisu ma prawo:
– dostępu do treści swoich danych osobowych,
– sprostowania danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
– wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

3. W procesie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

2. O wszelkich zmianach w polityce prywatności użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w serwisie.